Nhà máy th?y ?i?n l?n th? hai trên th? gi?i

世界第二大水電站


Nhà máy th?y ?i?n B?ch H?c Than trên s?ng Kim Sa s? có 16 turbine v?i t?ng c?ng su?t 16.000 megawatt khi hoàn thành vào n?m 2021.

白鶴灘水電站位于金沙江上,將會安裝16個水輪機組,總裝機容量為1600萬千瓦,預計于2021年完工。